پیام خود را ارسال نمایید

 

آدرس دفتر مرکزی:
تهران، خیابان شهید مفتح شمالی (حدفاصل شهید بهشتی و شهید مطهری)، پلاک ۳۷۴ طبقه سوم

تلفن:

۸۸۵۲۳۹۱۰ (۰۲۱)

۸۸۵۰۳۷۱۱ (۰۲۱)

۸۸۵۳۵۶۲۷ (۰۲۱)

۸۸۵۰۸۷۵۹ (۰۲۱)

۸۸۵۱۳۰۵۶ (۰۲۱)

ایمیل:

ایمیل رسمی شرکت:          info@raeensystemgroup.com

واحد پشتیبانی فنی:           support@raeensystemgroup.com

واحد بازاریابی و فروش:        sales@raeensystemgroup.com

مدیریت عامل:                    ziari@raeensystemgroup.com

رئیس هیئت مدیره:            vojdani@raeensystemgroup.com

شبکه های اجتماعی: